Výlet do ZOO Plzeň

Datum: 18.května
Cena: 350,- Kč (dítě – vstup v ceně)
400,-Kč (dospělá osoba – vstup v ceně)
Odjezd: v 8:00 hod od stadionu Mládí nebo 3 ZŠ Žatec
Návrat: cca kolem 18:00 hodiny
Autobus: možnost zakoupení nápojů, zastávky na zakoupení občerstvení, promítání filmů
Místo: Plzeň – ZOO
S sebou: pohodlná obuv, pláštěnka, svačina, pitíčko, drobné penízky a dobrou náladu

Program:
Navštívíte zoologickou a botanickou zahradu. Seznámíte se Sibiřským lesem, pralesy Afriky, s osadou z doby železné, se světem v podzemí a tropickým pavilonem. Kdo bude mít zájem může se projet v zoo-vláčku, k dispozici je dětské hřiště a obchůdek se suvenýry. Velkou atrakcí je Dinopark, který není v ceně zahrnut. Budeme se těšit Bohemové.