Propozice LLBB

Lednový ledový běh Bohémů

za podpory Technické správy města Žatce

Datum: sobota 25. ledna 2020
Místo konání: koupaliště Žatec
Přihlášky: on-line do 23.1. 2020 na www.bohemiasportzatec.cz a na místě
Startovné: děti a 60+ 20,-
dospělí 70,- on-line, na místě 140,-
Závodní kancelář: koupaliště Žatec
Prezentace: v závodní kanceláři od 9:00, nejpozději 30 minut před startem kategorie
Účast: všichni závodníci či jejich zákonní zástupci zodpovídají za zdravotní stav a
startují na vlastní nebezpečí
Ceny: první tři závodníci v každé kategorii diplom + ceny
Trať: asfalt, polní cesta
Občerstvení: nápoje po doběhnutí, drobná jídla ke koupi

Kategorie a časový harmonogram:

Kategorie rok nar. čas startu délka tratě trať
Rodiče s dětmi 2016 a mladší 9:30        60 m asfaltová
Předpřípravka hoši/dívky 2015 – 2013 9:40      300 m asfaltová
Přípravka hoši/dívky 2012 – 2011 9:50      500 m asfaltová
Vyhlášení 1. bloku 10:00
Přípravka hoši/dívky 2010 – 2009 10:10      500 m asfaltová
Mladší žáci/žákyně 2008 – 2007 10:20      750 m asfaltová
Starší žáci/žákyně 2006 – 2004 10:25   1 000 m asfaltová
60+ muži/ženy 1959 a starší 10:30      300 m asfaltová
Vyhlášení 2. bloku 10:40
Dorostenci/dorostenky 2003 – 2001 10:45       5 km asfaltová
Junioři/juniorky 2000 – 1999 10:45       5 km asfaltová
5km muži/ženy 1998 a starší 10:45       5 km asfaltová
12km muži/ženy 1998 a starší 10:45     12 km asfaltová + polní cesta
Vyhlášení cca 12:15 po doběhnutí posledního závodníka