Platby za trénink

Cena:
1 500 Kč (za půl roku) trénující 2x týdně a více v týdnu
1 000 Kč (za půl roku) přípravka 1x v týdnu
Sourozenecká sleva: oba dva sourozenci musí v daném pololetí chodit 2x v týdnu, (sleva dohromady na
sourozence je 1000 Kč, platba za oba je 2 000kč za pololetí)
Číslo bankovního účtu u Komerční banky – 107-8812640237/0100