Poděkování

Děkujeme moc všem dětem i rodičům za účast na víkendových závodech Velká Žatecká a Okolo…